VT074กล่องเหลี่ยม กุหลาบน้ำเงิน9

฿6,500.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบพันธุ์&สีหายาก น้ำเงิน-ดำ-รุ้ง,กุหลาบอมตะ

โทนสีดอกไม้

ฟ้า,น้ำเงิน/Blue

สั่งจองสินค้าได้

กล่องเทา: กว้าง 8 x ยาว 8  x ลึก 4.5 (นิ้ว)