Sale!

018ช่อกุหลาบน้ำเงิน20ดอก

Original price was: ฿12,720.00.Current price is: ฿11,900.00.

ชื่อดอกไม้

กุหลาบพันธุ์&สีหายาก น้ำเงิน-ดำ-รุ้ง,กุหลาบอมตะ

โทนสีดอกไม้

ฟ้า,น้ำเงิน/Blue

สั่งจองสินค้าได้

ช่อกุหลาบน้ำเงิน20ดอกห่อกระดาษสีฟ้าและขาว

Category