Sale!

FB033กล่องกุหลาบแดงกล่องใหญ่

฿3,490.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบ

โทนสีดอกไม้

แดงล้วน/Red

กล่องกระบอกขาวกุหลาบแดง10ดอก แซมกุหลาบพวงแดง ห่อด้วยกระดาษขาว