Sale!

FB019กล่องกุหลาบพลาสเทล

Original price was: ฿3,490.00.Current price is: ฿2,990.00.

ชื่อดอกไม้

กุหลาบพันธุ์&สีหายาก น้ำเงิน-ดำ-รุ้ง,กุหลาบอมตะ

โทนสีดอกไม้

พาสเทล/Pastel

สั่งจองสินค้าได้