B140ช่อกุหลาบแแดง5ดอก

฿1,850.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบ

โทนสีดอกไม้

แดงล้วน/Red

สั่งจองสินค้าได้

ช่อกุหลาบแดง5ดอก ห่อช่อกระดาษสีขาว *แจ้งทางร้านได้ถ้าต้องการเปลี่ยนสีโบว์จากสีแดงเป็นน้ำเงิน

Category