B038ช่อกุหลาบแดง9ดอก

฿2,490.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบ

โทนสีดอกไม้

แดงล้วน/Red

สั่งจองสินค้าได้

ช่อกุหลาบแดง9ดอก ห่อกระดาฟและคราฟน้ำเงิน