Sale!

B032ช่อยิปโซฟ้า+กุหลาบน้ำเงินใหญ่พิเศษ

฿5,600.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบพันธุ์&สีหายาก น้ำเงิน-ดำ-รุ้ง,กุหลาบอมตะ, ดอกไม้แห้ง,ยิปโซ,สตาติส

โทนสีดอกไม้

ฟ้า,น้ำเงิน/Blue

สั่งจองสินค้าได้