Sale!

B013ช่อกุหลาบขาวดอกขนาดกลาง12ดอก

฿2,590.00

ชื่อดอกไม้

กุหลาบ

โทนสีดอกไม้

ขาว/White

สั่งจองสินค้าได้

ช่อกุหลาบขาวนอกขนาดกลาง12ดอก (ตามรูปเป็นกุหลาบขนาดใหญ่สินค้าสั่งจองล่วงหน้า ติดต่อcall center เช็คstock/ชุดนี้ราคาดอกพันธ์ุใหญ่ ราคา฿ 6,040)

Category