VT042กล่องไม้กระจก”InCase”กุหลาบแดง2กับตุ๊กตาหมี15″

ชื่อดอกไม้

กุหลาบ

โทนสีดอกไม้

แดงล้วน/Red

กล่องไม้กุหลาบนอกสีแดงกับตุ๊กตาหมี15″ใช่ชุดสุดหล่อ กล่องไม้ข้อความ Just In Case Emergency, break glass” Love….

 

*ตุ๊กตาหมีแองโกโล : ขนาดความสูง 15 นิ้ว
*กล่องไม้ฝากระจก : กว้าง 6 x ยาว 17 x ลึก 2.8 (นิ้ว)

Category